INSTRUKCJA DLA GOŚCI WYDARZENIA

KONGRES „ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE” 2020

XV Konferencja „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie” 

Wystawa technologii i rozwiązań dla producentów etykiet samoprzylepnych

22-23 października 2020 r.

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczny pobyt wprowadziliśmy następujące środki ochrony:

 1. Na terenie Kongresu dla Gości hotelowych zostały udostępnione bezdotykowe dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji rąk. Dozowniki znajdują się przy wejściu na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do restauracji, na każdym piętrze, w sali kongresowej, restauracji, oraz przy wejściach do toalet publicznych. Przy dozownikach z płynem została zamieszczona instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. W toaletach publicznych zostały udostępnione instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk.
 3. Przestrzenie ogólnodostępne, takie jak lobby hotelowe, korytarze są regularnie wietrzone i dezynfekowane co godzinę.
 4. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne blaty recepcyjne, klamki, poręcze, włączniki światła są dezynfekowane odpowiednimi środkami co godzinę.
 5. Poza środkami ochrony zapewnionymi przez hotel (środki dezynfekujące) oraz organizatora konferencji (przyłbice ochronne), obsługa wyposażona jest
  w zapasowe środki ochrony –maseczki lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki, na potrzeby uczestników również dostępne w hotelowej recepcji.
 6. Organizator Kongresu oraz hotelowa Recepcja wyposażeni są w termometry do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 7. Wszyscy Goście wchodzący na teren Kongresu zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem antybakteryjnym zapewnionym przez organizatora
  i hotel.
 8. Goście Kongresu zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego (odległość od innych uczestników minimum 1,5 m) oraz do zasłaniania ust
  i nosa.
 9. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, należy natychmiast powiadomić obsługę Konferencji oraz postępować zgodnie z jej zaleceniami.
 10. Na terenie obiektu zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym czasowo przebywać może osoba wykazująca objawy chorobowe. Pomieszczenie zostało wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Jest to pokój A.
 11. Podczas rejestracji każdy z Gości zobligowany jest do potwierdzenia swojej obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności i za własną zgodą do wypełnienia i przekazania Organizatorowi „Ankiety dla uczestnika Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2020 w dniach 22–23 października 2020 r. w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2”.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA SYTUACJI

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa Kongresu nie powinien uczestniczyć w Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 

 1. Jeśli uczestnik mieszka w hotelu, w którym odbywa się Kongres – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu (pokój A), powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, w którym realizowany jest Kongres, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

 1. Odizolowanie osoby z podejrzeniem zakażenia w uprzednio przygotowanym pomieszczeniu izolacyjnym (pokój A).

 

 1. Ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu organizacji Kongresu, w których przebywał uczestnik.

 

 1. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Dla Kongresu „Etykiety Samoprzylepne” 2020

 

Dla Cukrowni Żnin w Żninie

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie

Adama Mickiewicza 24

88-400 Żnin

http://www.psseznin.pl/

52 303 11 35

 

Dla Pałacu Łochów w Łochowie

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

07-100 Węgrów

http://wegrow.psse.waw.pl/

22 792 42 27

 

Ankieta ryzyka zakażeniem wirusem SARS CoV-2 dostępna do pobrania: https://etykietysamoprzylepne.akademia-wiedzy.eu/ankieta/