1. Organizator Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2023:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Kongresu:

1-2 czerwca 2023 r.

3. Miejsce Kongresu:

Hotel AQUARIUS SPA*****
Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg
https://www.aquariusspa.pl/

4. Opłaty:

4a. Koszt udziału w Kongresie:
Opłata netto za udział w Kongresie (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):

- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 650 zł + VAT 23% (799,50 brutto)/osobę
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1390 zł + VAT 23% (1709,70 brutto)/osobę
- dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej oraz dwóch obiadach: 530 zł + VAT 23% (651,90 brutto)/osobę
- *dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących jedynie w kolacji integracyjnej: 330 zł + VAT 23% (405,90 brutto)/osobę

Dla gości z zagranicy opłata brutto za udział w Kongresie (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu) wynosi:

- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 200 EUR brutto/osobę
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 400 EUR brutto/osobę

Cena obejmuje: udział w Kongresie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady (z wyjątkiem *), udział w kolacji integracyjnej.

Opłatę za udział w Kongresie należy przelać - do dnia 18 maja br. na konto Polski Drukarz sp. z o.o., Obywatelska 115, 94-104 Łódź:

- w walucie PLN na numer konta:
66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

- w walucie EUR na numer:
PL 96 1140 2004 0000 3102 0607 5537; SWIFT: BREXPLPWMBK

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu AQUARIUS SPA***** Kołobrzeg:
Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie. Dla gości Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2023 hotel oferuje poniżej podane ceny za noclegi. Rezerwacje pokoi z poniższymi cenami na hasło "Świat DRUKU". Rezerwacje prosimy składać poprzez przesłanie do dnia 8 maja 2023 wypełnionego formularza dostępnego do pobrania tutaj, pocztą elektroniczną na adres l.wiszniewski@aquariusspa.pl. W przypadku dodatkowych pytań do hotelu podajemy kontakt telefoniczny: Łukasz Wiszniewski - 609 023 987.

Ceny pokoi dla gości Kongresu na hasło "Świat DRUKU":

- jedna doba w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem: 504,05 zł netto
- jedna doba w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem: 548 zł netto

Podane ceny są stawkami netto i nie zawierają 8% podatku VAT.

W cenie pokoju zawarta jest możliwość nieograniczonego koszytania z basenów, jacuzzi wewnętrznego i zewnętrznego, siłowni oraz zespołu saun.

Do podanych cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową wynoszącą 5,40 zł brutto za dobę.

Dla gości Konferencji przyjeżdżających samochodem istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego na terenie obiektu w cenie 50 zł brutto/doba. Istnieje również możliwość pozostawienia samochodu na parkingu naprzeciwko hotelu.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00. Uczestnicy Kongresu powinni wymeldować się do godziny 11.00.

5. Rejestracja na Kongres:
Uczestnik Kongresu zobowiązany jest w terminie do 18 maja 2023 r. przesłać do organizatora Kongresu wypełniony formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Kongresie.

W późniejszych terminach rejestracja na Kongres będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.
Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Kongresie (p. 4a).

6. Liczba miejsc w Kongresie jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty za udział w Kongresie). Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zgłoszenia Uczestnika i zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Kongresu oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Kongresu. W przypadku odwołania Kongresu bądź zmiany jego terminu lub miejsca organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Kongresie lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Kongres w nowym terminie lub nowym miejscu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po terminie 18 maja 2023 r. lub nieprzybycia na Kongres wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zgłoszenia udziału osoby zastępującej uczestnika podczas Kongresu.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Kongres w mediach Organizatora, zdjęć i filmu z Kongresu oraz podczas realizowanej transmisji na żywo.

10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych i ofertach handlowych utrwalonego na zdjęciach przez hotel AQUARIUS – w przypadku braku wyrażenia zgody prosimy o odnotowanie tego w uwagach.

11. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Kongresie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Kongresu.

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Kongresu, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

14. Zamawiający nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków Uczestników Kongresu, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Uczestnicy rozliczają się indywidualnie.

15. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Kongresu, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Kongresie lub dokonania rezerwacji noclegu.

16. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Kongresu ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

17. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Kongresu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Kongresie, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

18. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Kongresu i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.